سوره ی ستاره

شعر و ترانه

 

 

 

 

 

 

شنـــیدم که مهــمونی بــود خونه تون

شــــنیــدم بــازم خـــواستـــگار اومده
چـــرا با من این جوری تا می کـنی؟
به "وللاهه" ایــن کـــارا خیـــلی بــده
 
همـه ایــن روزا مــا رو با هــم دیدن
می گــن ایـــن با اون دختــره نامزده
بازم خواستگار را می دی خونه تون
نگـــفتــم بـــه ایـــــن آدمــــا رو نــده
 
شـــنیدم کـــه انـــگشــتر آورده بـــود
نشـستین با هم خـــیلی حـــرفا زدیــن
مبــــارک باشه پــــای هم پیر بشــین
دیـــگه هرچــی باشــه حالا نامـزدین
 
به وعــده وعیـــداش فـروخــــتی منو
مگه سـرتر از من بود عشـق جــدیـد
الهـــی کــه از کـاســه  چشــمام درآد
نبــیـنم تــــو رو زیــــر تــــور سفــید
 
فرامـــوش نمــی شی فرامــوش نکن
ایشـالا که خوشبــخت بشی نــازنیــن
دلــت وقــتی تنــگه بــهم زنـگ نـزن
فقــط عــکــسای اون روزا رو بـبـین
 
 

نوشته شده در ۱۳٩۱/٥/۱٤ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ توسط مهدی صادقیان ستاره بارون () |


Design By : Night Skin