سوره ی ستاره

شعر و ترانه

» هیچکس مقدس نیست :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» تقدیم به دوستی که نا خواسته آزرده شد :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» چـــرا با من این جوری تا می کـنی؟ :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» ساعت شنی :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» ســـر خــط تو تـــه خــط تـــو :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» تیرشـــهوت پــرســت :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» حتا به اشکامم حسادت می کنم بانو :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» فحش خواهر ومادر :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» دم/ دم/ د/ دم/ د/ دم/ د/ د/ دم/ دم/ درام :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
» زن هرجایی و پلید.... :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» ساده لــوحی دیگه بسه :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» آدم به درد نخور :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» ردپای جنون :: ۱۳۸٩/۱/٢٧
» حیرت واژه ها :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
» این غــزل هم قصه و افسانه ایست :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
» ۱۳۸۸/٩/٢۸ :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» عشق رسوا شدنی :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» توی هفتیر یه گلوله اس :: ۱۳۸۸/٩/٩
» اردیبهشت چشمهایت :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» حالا یـــکی خــر شده، ازدواج کــــن :: ۱۳۸۸/٧/٦
» ساده لوح پاره وقت :: ۱۳۸۸/٦/۳
» خدا پدر مادر یاهو مسنجر رو ....... :: ۱۳۸۸/٥/٢٤
» آقا گمان کنم شما هم غریبه اید :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
» خاطره های فراموش شدنی :: ۱۳۸۸/٥/۱٤
» خورشید ایل :: ۱۳۸۸/٥/۱
» لکسوس :: ۱۳۸۸/٤/٢
» نامه ی یک مرد تنبل(....) به همسرش :: ۱۳۸۸/۳/٢٠
» تیک :: ۱۳۸۸/۳/۱۱
» ستاره ی شرقی :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» داریم تَرَک می خوریم :: ۱۳۸۸/۱/٢۸
» با ادکلن روح خوشبو نمی شود :: ۱۳۸۸/۱/۱٧
» رقص پروانگی :: ۱۳۸۸/۱/۱۱
» یک دختر فروشی :: ۱۳۸٧/۱٢/٥
» شازده ی عرو سک ها :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» با ادکلن روح خوشبو نمی شود :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٥
» هیچ منهای صفر :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٠
» روان پریش :: ۱۳۸٧/۱٠/٩
» شطرنج :: ۱۳۸٧/٩/۱
» اولین ملاقات :: ۱۳۸٧/۸/۸
» نامه هایی که هرگز به دستت نرسید :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» این بار که می آیم :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سهم تو پرواز است :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» رژیم همبرگری :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» همسایه ی روبرو :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» آش خور :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» برای شمع دانی ها یه جای خوب پیدا کن :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» سنجاق ترانه :: ۱۳۸٧/٧/٩
» سارا انار دارد :: ۱۳۸٧/٧/۸
» بوی سیب - بوی لیمو :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» ستاره ی دنباله دار :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» دوست پسر :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» یه شعر نو تقدیم به شما :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» خودکشی :: ۱۳۸٧/٦/۱٤


Design By : Night Skin