سوره ی ستاره

شعر و ترانه

دم/ دم/ د/ دم/ د/ دم/ د/ د/ دم/ دم/ درام

یا زنــدگـــی نکــبــتـــی ام  را تمــــام کــــنیـــــا زخـــم هــــای روح مــرا التــیام کــــنگــفــــتی کــه هــیــچ داخـــل آدم نبـــوده ایمــن خــر ... ادامه مطلب
/ 52 نظر / 40 بازدید
خرداد 92
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
9 پست
شهریور 87
5 پست
مقدس
1 پست
دربند
1 پست
قلیان
1 پست
تجریش
1 پست
سنگ_صبور
1 پست
برکه
1 پست
انگشتر
1 پست
نامزد
1 پست
خواستگار
1 پست
عشق_جدید
1 پست
قلب
1 پست
عروسک
1 پست
گلدون
1 پست
ساعت_شنی
1 پست
عشق
1 پست
دارو
1 پست
دکتر
1 پست
نوار_قلب
1 پست
اسپرم
1 پست
سقط
1 پست
حشری
1 پست
آب_جهنده
1 پست
چت
1 پست
قدس
1 پست
صهیون
1 پست
بی_تا
1 پست
دین
1 پست
روح
1 پست
کابوس
1 پست
سنگ_سار
1 پست
زن_پلید
1 پست
چشم
1 پست
سیگار
1 پست
ترانه
1 پست
ماه
1 پست
کودکانه
1 پست
جنون
1 پست